Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

19.03.2012.

Dan posle

    U  dragoj  nam  domovini  kao  u  većini  slučajeva  niko  ne  radi  svoj  posao,  poslednji  primjer  jučerašnji  protesti  u  Podgorici.  I  dok  očekujem  da  Zavod  za  statistiku  Crne  Gore  (u  narodu  poznat  kao  "monstat",  ili  zemlja  snova  đe  su  nam  plate  veće  a  potrošačka   korpa  manja)  iznese  podatak  o  broju  učesnika,  u  Crnoj  Gori  procjenu  broja  učesnika  daje  Uprava  policije  u  saradnji  sa  ANB-om (agencija za nacionalno brojanje). 
     Metod  računanja  koji  koriste  vjerovatno  nije  poznat  nijednom  matematičaru  na  svijetu,  kad  bolje  razmislim  ne  znam  zašto  se  u  CERN-u  muče  da  opvrgnu  Ajnštajnovu  teoriju  relativiteta,  kada  to  naša  Uprava  policije  moze da  uradi.  U  ANB-u  sigurno  znaju  jesu  li  neutrini   brži  od  brzine  svjetlosti.  Kako  imaju  višak  zaposlenih  u  Upravi  policije  bi  možda  mogli  u  saradnji  sa  UDG-u  da  otvore  matematičke  studije.
    Mi  u  redakciji  smo  odlučili  da  probamo  da  izračunamo  broj  učesnika.  Probali  smo  da  izračunamo  površinu  za  Trg  Republike.  Obzirom  da  u  redakciji  nemamo  pripadnika  Uprave  policije  za  dužinu  i  širinu  trga  nabavili  smo  supertajni  softver  "google  earth"  (koji  koriste  CIA, KGB, MI6 ...)  i  došli  do  sledećih  podataka:

Dužina  (slika  strogo  poverljiva)
Širina  (slika  strogo  poverljiva)
    Dužina  trga  104,38  metara,  metnut  ćemo  100  metara,
    Širina  trga      90,51 metara,  metnut  ćemo   90  metara,

    Po  formuli  koju  smo  dobili  iz  Ministarstva  unutrašnjih  poslova  površina  pravougaonika  se  dobija  kada se  pomnože  dužina  i  širina,  ili  za  naš   slučaj  100m*90m=9000m2 (9000 metara  na  kvadrat,  u  narodu  poznato  kao  9000  "KVADRATA").  Broj  ljudi  na  metar  kvadratni   varira  od  1  na  krajevima  do  5  u  prvim  redovima,  tako  smo  na  svoju  ruku  uzeli  srednju  vrijednost  2,5  ljudi.
    Tako  po  još  jednoj  formuli  iz  MUP-a  broj  ljudi  pomnožimo  sa  brojem  "kvadrata"  i  dobijamo  približan  broj  učesnika  protesta.
    2,5  ljudi * 9000 kvadrata = 22500 ljudi.
   S  obzirom  da  nam  se  podatak  bitno  razlikuje  (za  15500 ljudi)  od  podatka  policije,  pretpostavljamo  da  smo u  toku  rada  napravili  neke  greške  koje  su  se  odrazile  na  rezultat.  U  svakom  slučaju  iz  ovoga  smo  izvukli  pouku  koliko  je  teško  biti  pripadnik  Uprave  policije  i  svakodnevno  rešavati  ovako  teške  matematičke  probleme,  a  tek  đe  je  javni  red  i  mir,  saobraćaj,  borba  protiv  kriminala  ....... 
                                                                                                              Redakcija  iskrivljenog dnevnika 2

1 коментар: