Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

21.03.2012.

Kredit


    Mikrofinasijska institucija „Agroinvest” zaokružila je promjene i prestrukturiranje promjenom imena u „Mikrokredit”.
    Uveli smo niz promjena, s ciljem da se približimo klijentima i pružimo kvalitetnu, stabilnu i sigurnu uslugu - kazao je generalni direktor institucije Josip Pecirep novinarima, pojašnjavajući da je novo ime logičan korak nakon promjena unutrašnje organizacije,  odnosno  hapšenja  više  od  pola  uposlenih.  On je najavio  otvaranje  dvije  nove  poslovnice:  u  Spužu  u  prostorijama  ZIKS-a  i  u  Okružnom  zatvoru  u  Bijelom  Polju.  Početak  rada  najavljuje  uskoro  pošto  su  zaposleni  već  u  zatvoru,  ostalo  je  samo  da  se  par  ćelija  pretvore  u  kancelarije.  Logično  već  su  osmišljene  i  nove  kreditne  linije  za  stanovnike  ovih  ustanova.
    Kreditna  linija  "ISTRAGA"  namijenjena  je  pritvorenim  licima  u  toku  istrage  a  sredstva  moraju  biti  utrošena  u  cilju  ometanja  istrage.  Ako  ne  pokaže  dobre  rezultate  i  optužnica  bude  podignuta  tu  je  linija  "ADVOKAT"  takođe  namjenski  kredit  koji  služi  za  plaćanje  advokatskih  usluga.  Treća  linija   kredita  "PRIVILEGIJA"  namijenjena  je  kao  što  ime  kaže  za  sticanje  privilegija  (mobilni  telefon,  dvokrevetna  ćelija,  posjete, alkohol,  droga...).
    Maksimalni krediti biće do 50 hiljada eura, sa kamatnim stopama između 0,9 do 2,2 odsto  dnevno, u zavisnosti od  boniteta  klijenta  i  toga  da  li je ranije osuđivan  odnosno  njegov  rejting  u  ustanovi, izjavio je menadžer rizika  i dodao da su  njihove  kamate  na  nivou  zelenaških.
    Agroinvest  je  na  domaćem  tržištu  već  dobro  poznato  ime,  nešto  kao  porodična  banka.  Naime  kreditna  linija  "S  KOLJENA  NA  KOLJENO"  se  zasniva  na  tome  da  korisnik  kredita  otplaćuje  samo  glavnicu  duga  dok  se  kamata  prenosi  sa  oca  na  sina  i  sina  na  unuka.  Pošto  ovaj  kredit  vraćaju  tri  generacije  on  je  pogodan  za  porodični  biznis (izgradnja  plastenika,  kupovina  traktora  ili  motokultivatora,  podizanje  voćnjaka...)
    Ne  mogu  da   ne  spomenem  jos  jednu  našu  staru  liniju  "ZAREZ" - kazao  je  direktor  Josip  Pecirep,  koja  se  zasnivala  u  tome  što pred  žirantom  upiše  iznos  kredita  bez  zareza  (na  primjer  500  eura)  a  onda  u  kancelariji  izvrši  upisivanje  nula  i  zareza  na  mjesto  po  želji  (u  primjeru  5000,00  i  50000,00  eura).  Tom  linijom  smo  prvenstveno  korisnicima  pomogli  da  lakše  nađu  žiranta.
    Bivši  radnik  sada  pritvorenik  a  uskoro  ponovo  na  svom  starom  radnom  mjestu  kreditnog  asistenta  ali  u  novoj  poslovnici  "Mikrokredit  ZIKS"  kaže:  očekujem  dobru  saradnju  sa  pripadnicima  Ministarstva  unutrašnjih  poslova  kao  i  mnogo  puta  do  sada  (pozajmica  kopije  lične  karte  za  žiranta,  nepokretanja  istrage,  traljave  vođenje   istrage...). 

Buduće  prostorije  Mikrokredit  ZIKS-a  

                                                                                                                                   Urednik.
    

Нема коментара:

Постави коментар