Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

22.03.2012.

Ministarstvo za ugradnju

    Zbog  skorog  početka  pregovora  za  pristupanje  Evropskoj  uniji  Vlada  Crne  gore  je  odlučila  da  osnuje    Ministarstvo  za  ugradnju,   koje  bi  se  prije  svega  bavilo  privatizacijom,  javnim  nabavkama  i   tenderima. Premijer  Igor  Lukšić  će  na  mjesto  ministra  za  ugradnju  najvjerovatnije  predložiti  Milana  Roćana  inače  velikog  majstora  ugradnje.  O  Milanu  Roćenu  ne  treba  trošiti  mnogo  riječi,  dovoljno  je  pomenuti  "BEMAX",  zar  to  moze  stvoriti  živ  čovjek  a  da  nije  majstor  za  ugradnju.
    Crna  Gora  već  ima  dobar  kadar  za  ugradnju  u  vladajućoj  koaliciji,  ali  će  i  pored  toga  uključiti  i  određen  broj  domaćih  stručnjaka  iz  nevladinog  sektora  i  najboljih  crnogorskih  firmi (Vektra,  KAP, Željezara, Ceuloza Berane, Vunko, Radoje Dakić, Duvanski, Jugooceanija, Šumarska preduzeća  ........................).  Posla  za  ministarstvo  za  ugradnjiu  će  biti,  ostalo  je  još  nešto  firmi  za  prodaju,  nije završena  ugradnja  u  Rudniku,  Željezari  pa  ni  KAP-u  a  tek  tenderi  i  javne  nabavke -  kaže  kroz  osmjeh  budući  ministar.
    Od  sada  će  se  za  svaki  tender,   javnu  nabavku  ili  privatizaciju  unaprjed  znati  ko  će  koliko  da  se  ugradi.  Samo  sa  efikasnim  sistemom  ugradnje  možemo  da  smanjimo  izdatke  iz  budžeta  koji  se  izdvajaju  za  ugradnju  članova  Vlade  i  vladajuće  koalicije.  Vlada  je  prošle  godine na  ugradnju  potrošila  preko  20  miliona  evra  koje  je  mogla  utrošiti  za  isplatu  bonusa,  kupovinu  luksuznih  kola  ili  stambeno  zbrinjavanje  zaposlenih   i  članova  njihovih  porodica.
    Ministarstvo  će  za  sve  zaposlene  obezbijediti  seminare  obuke,  na  kojima  će  naučiti  kako  od  investitora   izvući  novac,  kako  napraviti  lažni  ugovor,  kad  i  kako  izvršiti  prenos  novca,  kako  registrovati  OF ŠOR  firmu .....  Za  predavače  su  obezbijeđeni  vrhunski  stručnjaci  iz  oblasti  ugradnje:  Veselin  Vukotić,  Duško  Knežević,  Dragan  Brković  i  Ana  Kolarević  i  bivši  premijer  Milo  Đukanović.  Vlada  je  na  tenderu  izabrala  davaoca  konsalting  usluge,  a  to  je  kontraverzni  britanski  advokat  Mark  Harison.
    Da  smo  na  vrijeme  osnovali  Ministarstvo  za  ugradnju  niko  ne bi  znao  za  aferu  Telekom,  A2A  ili  300  miliona  iz  KAP-a.  Primjer  Hrvatske   koja  nije  imala  Ministarstvo  za  ugradnju  već  je  kao  i  kod  nas  sve  ugradnje  morao  da  odradi  Premijer  sa  svojom   partijom,  usporio  je  put  Hrvatske  u  Evropsku  Uniju.  Novo  ministarstvo  će  ubrzati  put   Crne  Gore  u  Evropsku  Uniju  poručuju  kolege  iz  Hrvatske.
    Direktor  Uprave  za  pranje  novca  Predrag  Mitrović  keže  da  će  mu   novo  ministarstvo  pomoći  u  radu  slanjem  spiska  računa  koje  na  treba  pratiti  i  tako  mu  dati  prostora  za  bolje  rezultate.
    Šta  pojedini  privrednici  kažu  o  novom  zakonu:
    -  Probleme  koje  smo  do  sada  imali  sa  stečajnim  sudijama i  upravnicima  sa  ovim  ministarstvom  su  prošlost,  jer  će  morati  da  odrade  posao  za  koji  platimo  ugradnju - kaže  Dragan  Brković
    -  Imali  smo  strašan  problem  dok  dođemo  do  glavnih  ljudu,  ne  znate  koga  podmititi,  koga  častiti nekim  putovanjem,  umjetničkom  slikom  ili   skupim  satom.  Nerijetko  se  dešavalo  da  se  slušbeniku  koji  prima  ugradnju  ne  svidi  poklon  i  onda  propada  posao - kaže  privrednik  koji  želi  da  ostane  anoniman.
    Iz  opozicije  takođe podržavaju  novo  ministarstvo  kako  nam  je  rečeno,  kako  obijasniti  jednom  broju   članstva  da  zbog  političke  pripadnosti  ne  može  dobiti  posao,  ovako  kada iz  Ministarstva  za  ugradnju  dobiju  spiskak  službenika  i  brojeva  računa  biće  lakše  doći  do  posla.
    Aleksandar  Damjanović  iz  SNP  kaže -  kao  najača  opoziciona partija  imamo  među  članovima  veliki  broj  biznismena   i  zbog  njih  ćemo  jednglasno  podržati  novo  ministarstvo.  Iz  NOVE  pak  tvrde  da  su  Srbi  u  Crnoj  Gori  diskriminisani  i  traže  garantovana  radna  mjesta  u  novom  ministarstvu  dok  manjinske   Albanske  partije  zahtijevaju  proporcionalnu  zastupljenost.
                                                                                                                                            Urednik.
  

Нема коментара:

Постави коментар