Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

15.03.2012.

Rebalans budžeta      Vlada  Crne  Gore  na  današnjoj  sjednici,  kojom  je  elektronski  iz  Maroka  predsjedavao  premijer  Igor  Lukšić ,  usvoila  je  rebalans   budžeta   za  2012  godinu.
Rebalansom  je  planirano:
·     500 000 000,00 eura pomoći  za strane tajkune (Deripaska, Restis...............),                    
·     500 000 000,00 eura pomoći  za  domaće tajkune (Braco, Seka, Barović, Brković............),
·     450 000 000,00 eura  za  budžet  Crne  Gore do kraja godine.

Zbog  slabog  punjenja  budžeta  Vlada  je  pored  poskupljenja  struje,  vode,  i   goriva  morala  da  donese  odluku  o  naplati  vazduha.  Naplatu  vazduha  vršiće italijanska  kompanija   A2A,  a  koja  je  po  hitnom  postupku  već  nabavila  gas  maske  sa  dvotarifnim  brojilom za  građane,  bez  brojila  za  članove  vlade  i  nekih  partija i  bez  brojila  sa  specijalnim   dodatcima  za  poslanike (mislioce).   Vlada  je  za  građane  obezbijedila   i  subvencije  od   4%  prilikom  kupovine   Gas  maske  sa  dvotarifnim  brojilom.  Svi  građani  su  u  obavezi  da  u  roku  od  10  dana  nabave   gas  maske.  Građani  su  dužni  nositi  maske  na  svakom  javnom  mjestu,  odnosno  masku  ne  moraju  nositi  samo  u  sopstvenom  domu.    Jeftina  tarifa  će  se  tarifirati   od  07h   do  17h,  što  je   ujedno  pomoć  zaposlenim  građanima.  Cijenu  vazduha  utvrdiće  A2A,  u skladu  sa  pravilnikom  RAE. 
 Privredna  komora   Crne  Gore  će  svakom  građaninu  uz  kupljenu  masku  poklanjati  po  jednu  magićnu  krpu  za  održavanje  maske  čistom. 
Kao  pomoć  građanima  Vlada je  već  obezbijedila  nekoliko  FREE   AIR  lokacija  na  kojima  se  neće  tarifirati  ni  gram  potrošenog  vazduha.  DPS  je  za  tu  svrhu  Vladi  Crne  Gore  izdao  svoje  prostorije,  u  svim  gradovima   i  tako  još  jednom  pokazao  da  u  ovom  teskom  trenutku  prvenstveno  misli  na  svoje  građane  (ulaz  u  prostorije  DPS-a  dozvoljen  je  samo  uz  člansku  kartu).  Omladina  DPS-a  najavila  je  niz  akcija  pomoći  građanima,  najviše  u  obuci  pravilnog  stavljanja  i  skidanja  gas  maske,  održavanja maske  i  slično.
Gas maska za članove vlade

Gas maska sa dvotarifnim brojilom za građaneGas maska za mislioce

1 коментар: