Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

04.04.2012.

Milo Đukanović osniva novi NVO sektor

    Kasno  sinoć  održana  je  hitna  sjednica  Vlade  Crne  Gore.  Naime  posle  jučerašnjeg  predizbornog  skupa  DPS-a  u  Herceg  Novom,  na  kom  je  Gospodar Crne Gore  Milo  Đukanović  zaključio,  da  nevladine  organizacije  rade  da  nam  ponište  identitet,  sarađuju  sa  stranim  službama,  crpe  sredstva  iz  međunarodnih  izvora  radeći  protiv  interesa  Crne  Gore  a  za  druge  nacionalne   interese.
    Vlada   je  prihvatila  sugestije  Gospodara  Crne  Gore  i  donijela  odluku  o  osnivanju  svojih  nevladinih  organizacija  kao  i  odluku  o  otvaranju  vaspitno   obrazovnih  ustanova  za  prevaspitanje  nepodobnih  NVO  i  nezavisnih  medija.  Vlada  je  za   tu  namjenu  odredila  zakup  Golog otoka  i  Svetog  Grgura, koji  će u djelo sprovesti  čuveni  i  nadeleko  poznati  turistički  pregalac,  gdin   Žarko  Radulović,  suvlasnik  elitnog  hotela "Splendid".   U  vaspitno  obrazovnim  ustanovama  na  Golom  otoku  će  boraviti  muškarci  a  na  Svetom  Grguru  žene.  Za  upravnika  je  aktiviran  general  Jovo  Kapičić  koji  je  veteran  u  ovom  poslu.
Vaspitno obrazovna ustanov Goli otok  
Vaspitno obrazovna ustanova Sveti Grgur
   Hitno  u  najkraćem  roku  mora  se  osnovati  "MANS+"  da  zamijeni  postojeći  NVO "Mans"  koji  će se  izmjestiti  na  Goli  otok  odnosno  Sveti  Grgur.  "MANS+"  će   se  baviti  borbom  protiv  korupcije  i  kriminala  sa posebnom  pažnjom  na  dosadšnji  NVO sektor,  direktor " MANS+" će   biti  Slobodan  Leković,  presjednik  komisije  za  utvrđivanje  konflikta  interesa,  članovi  Predrag   Mitrović, direktor  Uprave  za  pranje  novca, advokat  Ana  Kolarević,  advokat  Nikola  Martinović  i  omladinka  DPS-a  Viktorija  Badža  kao performans  majstor.  
    Oblast  građevinskih  dozvola,  nelegalne  gradnje  vodiće  čovjek  sa  najviše  iskustva  u  Crnoj  Gori  Miomir  Mugoša,  gradonačelnik  Podgorice.   Mugoši  će  svesrdno  pomagati  kolega  iz Bara Žarko  Pavićević,  Milan  Golubović  direktor  agencije  za  izgradnju  Berana  i  brat  gradonačelnika  Berana  Vuke  Golubovića  zatim  privrednici  Čedo  Popović  vlasnik  "CARINA"   i  Tomo  Čelebić  vlasnik  DOO.  Čelebić.
   Osniva  se  nevladina  organizacija  "ZELENI"  koju  će  voditi  bivši  nadaleko uspješani  ministar  poljoprivrede  Milutin  Simović, za  čijeg  mandata je poljoprivreda  Crne  Gore  doživjela  svoj  najveći  procvat. Članovi   će  biti,  Milosav  Anđelić  pomoćnik  ministra  poljoprivrede,  Daliborka  Pejović  direktor  Agencije  za  zaštitu  životne  sredine  i    predsjednik   mladih  DPS-a  Arsenije  Boljević.  Organizacija  će  se  baviti  zaštitom  životne  sredine,  ekologijom,  i  sl.  Osnivanjem  "ZELENIH"  moraju  se  ukinuti  sve  nepodobne  organizacije  iz  ove  oblasti  po  potrebi  preseliti  na  Goli  otok  odnosno  Sveti  Grgur.  NVO  Breznica  zbog  ometanja  koncesionara  se  zatvara  a  presedniku  Miloradu  Mitroviću  kazna  zatvora  mijenja  kaznom  u  vaspitno  obrazovnoj  ustanovi  Goli  otok.
    Ministru  kulture  Branislav  Mićunović  sa  suprugom  Radmilom  Vojvodić  i  nekoliko  podobnih  umjetnika   pokriće  oblast  kulture.  Pojedine  nevladine  organizacije  koje  su  podobne  i  koje  vode  naši  dobro  provjereni  kadrovi  kao  što  su  na  primer    CEDEM,  CEMI,  EUROMOST,  CPC  i  ostale,  moraju  se  pomoći  iz  državnih  izvora.  
    Vlada  je  zaključila  da   se  mora  pojačati  pritisak  na  takozvane  nezavisne  medije  koji  rade  protiv  tekovina  DPS-a  i   nezavisne  Crne  Gore.  Pritisak  izvršiti  kroz  finansiske  namete,  preko  tužilaštva,  sudstva  i  ostalih  poluga  vlasti. 
            

2 коментара: