Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

06.04.2012.

Porez na život

    Vlada  Crne  Gore  uvodi  nove  vrste  poreza,  na  mobilni  telefon,  na strujno brojilo,  na  dječije  biciklo,   na  stoku (carski čibuk),  porez na  zube  pogotovo porculance,  porez  na  treće  dijete,  porez  na  kišobran, porez na luksuz (ko ima preko dvoje pantalona, odijela...).  Vlada  je  istom  uredbom  ukinula  neke  od  poreza:  porez  na  ekstra  profit,  porez  na  vile,  porez  na  jahte  i  porez  na  automobile  preko  50.000     eura  vrijednosti.
    Porez  na  mobilni  telefon  je  nešto  sasvim  normalno,  obzirom  da   država  od  tog  telefonskog  aparata  uzme  porez  prilikom  uvoza,  onda  prilikom  prodaje,  zatim  oporezuje  račun  koji  se  napravi  sa  tim  telefonom,  logičo  je  da  uzme  jos  i  mjesečni  porez  za  posjedovanje  istog.  Računica  Vlade  glasi  milion  telefona  po  euro  jednako  je  milion  eura  prihoda   mjesečno.
    Porez  na  strujno  brojilo  kao  i  sa  telefonskim  aparatom,  pošto  je   porez  već  naplaćen  tri  puta   red  je  i  četvrti.  Računica  Vlade  je  sledeća  400 000  brojila  po  1  euro  jednako  400 000  eura  prihoda  mjesečno.
    Porez  na  dječije  biciklo,  slično  kao  i  predhodno,  porez  je  plaćen  za  uvoz  bicikla,  kao  i  prilikom  prodaje  istog,  pa  bi  trebalo  naplatiti  i  treći  mjesečni  porez  na   posjedovanje.  Mišljenje  Vlade  je   da  ko  god  u  ova  teška  vremena  ima  novca  da  đeci  kupi  biciklo  ima  para  i  da  plati  godišnju  globu  u  fiksnom  iznosu  od  20 eura  po  biciklu.  Računica  vlade  je  da  u  Crnoj  Gori  ima  oko  50.000  bicikala  po  20  eura  i  eto  još  jednog  miliona da  vratimo  Rusima.
    Porez  na  stoku  ili  carski  čibuk  uvodi  se  za  sve  vrste  domaćih  životinja,   osim  za  kućne  ljubimce  koji  su  na  pozitivnoj  listi.  Davnih  godina  u  tursko  doba  plaćala  se  globa   za  posjedovanje   svake  krave,  ovce,  kokoške,  i dr.  Po  podacima  Monstata  krava  ima  80 000  grla,  po  računici  Vlade  od  10 eura  po  grlu  mjesečno  dolazimo  do  800 000 eura  prihoda  mjesečno.  Ovaca  ima  230 000  po  1  euro  po  grlu  mjesečno  odnosno  230 000  eura  mjesečnog  profita.
    Porez  na  zube,  se  uvodi  sa  punim  pravom  imajući  u  vidu  koliko  se  koriste  i  koliko  su  značajni  za  normalan  život.  Procjene  su   da  građani  nemaju  sve  zube  imamo  prosjek  od  20  zuba  po  glavi  stanovnika.  Za  prirodne  zube  visina  poreza  iznosiće  10  euro  centi  po  komadu  godišnje,  dok  će  za  porculanske  zube  cijena  biti  duplo  veća  jer  morate  priznati  da  porculanci  jesu  luksuz.  Od  poreza  na  zube  Vlada  računa,  prosječna  cijena  od  15  euro  centi  množena  sa  prosječnim  brojem   zuba  po  glavi  stanovnika  i  brojem  stanovnika  daje  prihod  od   oko  2  miliona  eura  na  godišnjem  nivou.  Tačan  broj  zuba  na  koje  će   građani  plaćati  porez  utvrđuje  izabrani  doktor  (zubar),  koji  izdaje  potvrdu  o  broju  zuba  sa  kojom  se  u  poreskoj  upravi  vrši  plaćanje.  Posle  prve  godine  znaćemo  sa koliko  zuba  narod  raspolaže,  odnosno  koliko  stvarno  prihoda  imamo  od  zuba.
    Porez  na  treće  dijete  je  neophodan  za  uvođenje,  to  potvrđuje  činjenica  da  skoro  niko  iz  vlasti  nema  troje  i  više  djece  i   ako  ima  finansiskih  sredstava.  Porez  na  treće  dijete  naplaćivati  će  se  jednokratno    10  eura  po  djetetu  plus  5  eura  za  svako  sledeće  dijete.  Po  procjeni  Vlade  očekivani  godišnji  prihod  je  dovoljan  da  podmiri  troškove  telefona  članova  Vlade,  odnosno  oko  200 000  eura.
    Porez  na  kišobran  je  opravdan  ako  se  uzme  u  obzir  broj  kišnih  dana  i  šta  bi  bilo  da  nema  kišobrana.  Porez  je  euro  po  komadu  na   godišnjem  nivou  odnosno  oko  pola  miliona  eura  godišnje što  je  dovoljno  da   pokrije  pranje  službenih  kola  Vlade  Crne  Gore.
    Porez   na  luksuz  je  normalan  u  svakom  društvu  pa  što  ne  i  u  našem.  Procjenu  ko  posjeduje  neki  luksuz  vršiće  poreska  uprava  za  luksuz,  koja  će  se  formirati  iz  savjeta  mladih  DPS-a.  Od  prihoda  po  ovom  osnovu  očekuje  se  oko  pola  miliona  eura,  finansiraće  se  rad  ove  uprave.
    Građani  imaju  razne  mogućnosti  da  smanje  porez  koji  će  plaćati:  tako   što  će  koristiti  jedan  mobilni  telefon  manje,  izvaditi  sve  kvarne  zube,  dati  treće  dijete  na  usvajanje,  ne  koristiti  kišobran  već  kabanicu.
    Vlada  je  morala  da  ukine  porez  na  ekstra  profit,  porez  na  vile,  porez  na  jahte  i  porez  na  automobile  preko  50 000  eura  vrijednosti  jer  sa  svim  tim  ogromnim  nametima  Crna  Gora  ne  može  postati  elitna  destinacija.  Ne  možemo  sebi  dozvoliti  da  nam  elitni  turisti  i  stanovnici  bježe  zbog  visokih  nameta.

vrsta poreza

  mjesečni prihod
         
   godišnji prihod

porez na mobilni telefon1.000 000 12.000 000
porez na brojilo 400 000 4.800 000
porez na dječije biciklo 1.000 000
porez na stoku 1.030 000 12,360 000
porez na zube 2.000 000
porez na treće dijete 200 000
porez na kišobran  500 000
porez na luksuz 500 000
ukupno prihoda od novih poreza  33.360 000
 
    Kao  što  se  vidi  iz  tabele  novim  porezom  može  da  se  obezbijedi,  plaćanje  telefona,  i  održavanje  vozila  Vladi,  finansiranje  mladih  DPS-a,  rata  kredita  za  Ruse   i  ostaje  oko  10.000 000  eura  da  se   prinese  gospodaru  na  oltar.

Нема коментара:

Постави коментар