Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

21.05.2012.

Socijalni karton

    Vlada  Crne  Gore  je  na  dan  Nezavisnosti  zadužila  ministra  za  rad  i  socijalno  staranje,  gdina  Numanovića  da  po  sjeveru  Crne  Gore  nosi  građanima  čestitke  i  ujedno  napravi  popis  socijalno  ugroženih  građana,  tkz.  socijalni  karton.  Socijalni  karton  je  posebno  važan  pred  predstojeće  izbore  radi  bolje  procjene  očekivanog  broja  glasača.  
     Posebnom  metodikom  izračunavanja  određuje  se  visina  socijalne  pomoći  ("socijale"),  najviše  zavisi  od  broja  glasova  u  porodici.  Tako  da  će  u  ponudi  biti,  "individualni  glas",  "glas  tuđa  njega  i  pomoć",  "porodični  paket glasova",  "jedokratni  glasovi",  i  "đecu  za  glas".  
     Ponuda  građanima  "Individualni  glas"  namijenjena  je  za  usamljena  lica  ili  osobe  čije  porodice  glasaju  protiv  vlasti.  Obzirom  da  je  svaki  glas  bitan,  ko  god  prihvati  da  glasa  za  DPS  ispunio  je  uslov  za  ovu  pomoć.
    Paket  "glas  tuđa  njega  i  pomoć"  namijenjena  je  za  bolesna  i  stara  lica,  koja ne  mogu  sama  da  se  staraju  o  sebi.  Da  bi  ovo  lice  ispunilo  uslov  za  socijalu  pored  bolesti  i  svog  glasa  za  DPS   mora  glasati  i  osoba  koja  se  o  njemu  stara.
    Paket  "porodični  paket glasova"  namijenjen  je  za  višečlane  porodice  sa  preko  tri  osobe  sa  pravom  glasa.  Ova  socijala  je  najveća  ali  svi  članovi  porodice  moraju  glasati  DPS  da  bi  postali   korisnici  ove  pomoći.
    Paket  "jedokratni  glasovi"  namijenjen   je  za  sve  građane  koji  pred  izbore  prelome  u  mozak  i  daju  glas  DPS-u,  isplaćuje  se  u  vidu  jednokratne  pomoći  od  150  eura.
    Pomoć  "đecu  za  glas"  namijenjen  je  za  porodice  sa  djecom  kijima  se  u  zamjenu  za  glas  odobrava  isplata  dječijeg  dodatka.  Da  bi  se  ispunio  uslov  za  ovaj  vid  pomoći  oba  roditelja  moraju  glasati  DPS.
    Iz  DPS-a  su  nam  potvrdili  da  su  njihovi  ljudi  već  na  terenu  i  da  se  građanima  uveliko  nudi  socijalna  pomoć  do  predstojećih  izbora.  "Jedini  problem  predstavljaju  nam  tvrdoglavi  građani  koji  ne  žele  da  nam  daju  glas  u  zamjenu  za  pomoć.  Mislimo  da  su  izmanipulisani  od  strane  opozicije  i  MANS-a  i  da  zbog  toga  ostaju  bez  ove  vrijedne  države  pomoći"   kaže  Časlav  Vešović  portparol  DPS-a.
    Centri  za  socijalni  rad  posle  svakih  izbora  vrše  kontrolu  ko  je  za  koga  glasao,  kako bi  se  utvrdilo  da  li  postoje  slučajevi  kod  kojih  je  doplo  do  ispunjenosti  uslova  za  prestanak  pravva  na  socijalnu  pomoć.  Tako  je  nakon  sprovedene  kontrole  posle  prošlih  izbora  pravo  na  pomoć  izgubilo  72  porodice.
    Iz  SDP-a  su  nam  rekli  da  oni  nemaju  nijednog  direktora  Centra   za  socijalno  i  da zbog  toga  ne  mogu  u  dovoljnoj  mjeri  sprovesti  pritisak  da  socijalno  ugroženi  glasač  glasa  SDP.  
Iskrivljeni  dnevnik.

2 коментара: