Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

01.06.2012.

13 julska nagrada

      Vlada  Crne  Gore,  odnosno  njen  Premijer,  juče  je  objavio  na  sajtu  kandidate-dobitnike   za  najveće  Crnogorsko  priznanje, Trinaestojulsku  nagradu. To  je  velika  novina,  i  u  skladu  je  sa  evro-atlanskim  integracijama,  rekli  su  iz  Vlade.  Do  sada  se  upućivao  poziv   za  podnošenje  predloga  za  ovu  nagradu  ali  je  Vlada  na  svojoj  sjednici  juče   izglasala,  da  bi  zbog  uštede  vremena,  para  a  bogami  i  predloga  nepodobnih  kandidata  bilo  bolje  da  sama  predloži  kandidate  a  Žiri  aminuje  tj.  izabere  predložene.  To  nije  jedina  novina  koju  je  Vlada  usvoila  vezano  za  ovu  najveću  Crnogorsku  nagradu.  Naime,  do  sad  se  predlaganje  odnosilo  na  to  da  shodno  Zakonu  o  državnim  nagradama  Žiri  može  dodijeliti  tri  Trinaestojulske  nagrade, i to  Trinaestojulsku  nagradu  za   npr. 2012  god. i  Trinaestojulsku  nagradu  za  životno  djelo,  sad  po novom  proširiće  se  spisak  kategorija  nagrade,  tako  da  sad  imamo  više  kategorija,  više  laureata  (okićeni  lovorom),  i  manje  posla  za  Žiri,  jedino  što  je  isto  kao  i  u  ranijim  dodjelama,  jesu  besprekorne  biografije  bilo  lične  bilo  poslovne,  jednom  rijčju,  biraće  se  časni,  nadasve  pošteni  pojedinci,  grupe,  državni  organi,  firme,  škole  i  dr.
        Po  novim  kategorijama  dodjele,  Vlada  je  predložila   Žiri  i  dobitnike  nagrade. Žiri  u  sastavu,  predsjednik, Milo  Đukanović, članovi, Ana  Kolarević, Svetlana  Mićunović- nespomenica,  Cane  Subotić  i  Miško  Vuković-Vidovnjak.  Kandidate  uz  kratak  osvrt  na  njihove  biografije  i  djela.  Tako  da  nagrade  idu  ovim  redom:
  
1.  Nagradu  za  bankarska  dostignuća - dobila  je Prva  banka  Crne  Gore -  Osnovana  davne  1901  god.  Ova  banka  je  od  prije  nekoliko  godina  privatizovana  i  pripada  familiji   Đukanović,  visoko  moralnih,  uglednih  i  poštenih   ljudi,  kako  kod  nas  tako  i  u  svijetu. Ova  banka  imala  je  za  pripritet   "  Da  u  narodu  razvija  i  potpomaže  štednju  i  da  povoljnim  kreditima  unapređuje  trgovinu  i  rad  u  zemlji,  i  kao  takva  će  primati  od  svakoga  ušteđeni  novac  na  priplod  i  davaće  zajmove  na  određenu  dobit ". Banka  je  prepoznata  kao  savremena  perionica  novca,  pretvarač  državnog  novca  u  privatni  novac,  sponzor  mnogih  manifestacija,  odobravanju  milionskih  minusa  na  tekućim  računima,  davanju  bezpovratnih  kredita  za  kupovanje  svega  i  svačega,  i  kao  takva  je  više  nego  zaslužna  za  ovu  nagradu.
2.  Nagradu  za  Privatizacije  i  tranziciju - dobila  je  Vlada  Crne  Gore. Vlada  je  sa  velikim  uspjehom  privatizovala  KAP,  Željezaru, Telekom,  Jugopetrol,  EPCG,  i  još  desetine  firmi,  dovela  Crnu  Goru  do  lidera  u  tranzitu   cigareta,  oružija,  droge .....
3   Nagradu  za  ugradnju - dobili  su:  Ana  Kolarević,  Branko  Vujović,  SDP, Branimir  Gvozdenović  i  Ministri  u  Vladi  CG.  Ovi  dobitnici  su  gdje  god  su  mogli  ugradili  sebi  po  koji  milion  evrića,  stan,  plac,  ljetovnje, zimovanje ....
4.   Nagradu  za  nepotizam -  dobili  su:  Vuka  Golubović,  Zarija  Franović,   Milovan  Đuričković... prezimena  koja  su  iskorijenjena  sa  Zavoda  za  zapošljavanje  Crne  Gore.
5.   Nagradu  za  lojalnost -  dobila  je  Crnogorska  opozicija.  Opozicija  je  toliko  lojalna  DPS-u  da  je  zasluženo  dobila  ovu  nagradu.
6.    Nagradu  za  Životno  djelo  dobio  je  Milo  Đukanović-  Gdin  Đukanović,  rođen  je  u Nikšić  15.02.1962 g.  Komunistički  omladinac  sa  kupovinom  prvog  džempera  postaje  neprikosnoveni  vladar  naših  života  već  dvadesetak  godina.  Ovaj  istaknuti  političar,  biznismen,   doveo  je  Crnu  Goru  na  vrhu  demokratije,  slobodnog  novinarstva,  zaposlenosti, iskorijenio  kriminala,  mito,  krupciju,  zaduženost...  I  za  dvadesetogodišnje  jahanje  sopstvenog  naroda  zaslužio  je  nagradu  za  Životno  djelo.

1 коментар: