Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

05.07.2012.

Vanredno polaganje

      Ministarstvo  unutrašnjih  poslova  organizovalo  je  vanredno  polaganje  sedmog  i  osmog  razreda  za  pripadnike  Uprave  policije  Crne  Gore.  Polaganje  je  organizovano  u  nekoliko  gradova  kako  policajci  ne  bi  morali  da  putuju  u  drugi  grad  radi  polaganja  jednog  razreda.
      Ovo  polaganje  je  finansirala  Uprava  policije  Crne  Gore,  jer  su  za  ovu  godinu  planirana  sredstva  za  usavršavanje  pripadnika  policije.  Uprava  policije  je  ovakve  akcije  imala  i  ranije,  kada  je  organizovala  opismenjavanje,  zatim  polaganje  prvog,  drugog,  trećeg,  četvrtog,  petog  i  šestog  razreda.
      Zahvaljujući  spostvenom  angažovanju,  crnogorska  policija  je  prije  dvije  godine  bila  jedina  policija  u  regionu  sa  završenom  četvorogodišnjom  školom.  Posle  ovog  polaganja  bićemo  jedini  na  Balkanu  koji  imaju  policiju  sa  završenom  osnovnom  školom.
Kandidati  za  polaganje  sedmog  razreda  čekaju  ispred  škole 
      Pored  vanrdednog  polaganja  za  policajce,  Uprava  je  organizovala  i  program  za  starešine.  Naime  MUP  će  snositi  troškove  upisa  na  fakultete  kao  i  kupovinu  ispita  jer  je  korisno  za  državu  da  ima  školovane  kadrove  u  policiji.  
      Direktor  Uprave  policije  Božidar  Vuksanović  kaže,  "Ponosan  sam  kao  direktor  zato  što  su  moji  radnici  sredstva  koja  su  im  namijenjena  upotrijebili  na  doškolovanje  i  usavršavanje  a  ne  na  kupovinu  kola  ili  sređivanje  stanova.  Koliko  vodimo  računa  o  pripadnicima  policije  govori  podatak  da  smo  prošle  godine  imali  nekoliko  stručnih  kurseva,  i  seminara  na  kojima  smo  opismenili  sve  policajce".
      Za  ovu  godinu  su  planirani  stručni  kursevi  iz  Maternjeg  jezika  "Kada  se  riječi  pišu  sastavljeno  a  kada  odvojeno"  iz  Prirode  i  društva  "Strane  svijeta"  i  iz  Matematike  "Jednačine  sa  jednom  nepoznatom".
      Za  koju  godinu  Crna  Gora  će  sigurno  u  policiji  imati  najškolovaniji  kadar  u  regionu. 
Urednik.     

Нема коментара:

Постави коментар