Dobrodošli!

Dobrodošli u iskrivljeni dnevnik 2

23.02.2013.

Dobrovoljac - nova profesija u Crnoj Gori

      Da  Zavod  za  zapošljavane  Crne  Gore  i  Uprava  za  kadrove  rade  dobar  posao  potvrđuje  i  nova  profesija  "dobrovoljac".  U  vremenu  ekonomske  krize  ova  nova  profesija  sigurno  će  dobro  doći  građanima  Crne  Gore  koji  su  bez  posla.  Zavod  za  zapošljavanje  se  nada  da  novom  profesijom  stopu  nezapošljenosti  spusti  ispod  5%  odnosno  da  posle  Austrije  sa  stopom  od  4,7  bude  zemlja  sa  najmanje  nezapošljenih.  
      Profesija  "dobrovoljac"  nastala  je  prije  nekoliko  godina  za  potrebe  crnogorske  policije  koja  je  u  slučaju  nemogućnosti  ili  nehtjenja  hapšenja  nekog  lica  plaćala  usluge  dobrovoljaca,  koje  bi  onda  navodno  uhapsila  ili  bi  se  sami  predali  pod  grižom  savjesti.  Dobroovoljci  bi  kasnije  bili  pušteni  uz  uslovne  ili  novčane  kazne,  a  za  uzvrat  bi  bili  dobro  plaćeni  i  imali  bi  još  mnoge  povlastice.
      Obziro  da  ove  evropske  integracije  traže  više  presuda  za  kriminal  i  korupciju  tako  se  stvorio  prostor  da  se  ova  časna  profesija  afirmiše  i  postane  veoma  cijenjena.  Ujedno  se  na  drugoj  strani  pravi  još  jedna  korist  za  društvo,  naime  zašto  bi  jedan  sposobni  biznismen  morao  da  ide  u  zatvor  i  da  njegov  biznis  trpi  a  samim  tim  i  crnogorska  privreda  ako  tu  robiju  može  da  preuzme  "dobrovoljac"  koji  će  za  vrijeme  robijanja  primati  platu  biti  osiguran  kao  i  njegovi  ukućani.        
      Dobrovoljac  može  biti  svako  bez  obzira  na  stručnu  spremu  i  godine  staža,  potrebno  je  samo  da  prođe  program  prekvalifikacije  Zavoda  za  zapošljavanje.  Ovo  je  prva  profesija  za  koju  je  poželjno  da  kandidat  bude  osuđivan  ili  kažnjavan.  Ova  profesija  će  od  mnogih  da  kažemo  problematičnih  osoba  stvoriti  radne,  odgovorne,  i  što  je  glavno  zapošljene  ljude.
      Savjetnik  Zavoda  za  zapošljavanje  Zoran  Jelić  kaže  da  su  veoma  zadovoljni  sa  ovim  novim  zanimanjem  i  dodaje:
      -  Ovih  dana  smo  u  Baru  zaposlili  prvog  "dobrovoljca"  koji  bi  prema  djelu  koje  je prihvatio  trbalo  da  bude  zapošljen  (zatvoren)  bar  dvije  godine  samim  tim  i  osiguran dok  će  u  Spužu  imati  poseban  treman  kao  lice  na  radnom  mjestu.  On  će  u  naredne  dvije  godine  živjeti  o  trošku  države  tako  da  će  moći  da  stekne  uštećevinu  da  po  izlasku  pokrene  sopstveni  biznis.  Visina  plate  zavisi  od  djela  koje  dobrovoljac  prihvata  za  svoje  i  poslodavca  od  koga  prihvata  a  kretaće  se  od  prosječne  crnogorske  pa  do  nekoliko  hiljada  eura.  Dobrovoljac  će  posle  isteka  ugovora  biti  vraćen  na  evidenciju  zavoda  đe  će  čekati  novog  poslodavca. 
Urednik.  

Нема коментара:

Постави коментар